Hout-vaert, 50 historische schepen door Burdaard

Het project ‘Hout-vaert 2018’ komt op bezoek in Burdaard. Van donderdag 19 tot en met 22 juli 2018 vaart een bijzondere vloot van 50 historische (vracht) schepen door Fryslân, van Dokkum naar IJlst. Wij arriveren vrijdagmorgen 20 juli vanaf plm. 09.00 uur in Burdaard en leggen dan met de hele vloot aan aan de kades van Burdaard. Supermarkt ‘Oan ‘e Ie’ serveert koffie met cake. Vanaf ongeveer 11.00 uur varen we door naar Leeuwarden. U bent van harte welkom onze schepen te bekijken!

De schepen begeleiden een speciaal gemaakt houtvlot van 19 meter lange boomstammen van Dokkum naar Leeuwarden.Het houten vlot is in Dokkum gebouwd en het maakt de vierdaagse reis met behulp van de historische sleepboot Djati.Daarna varen ze via de staandemast-route langs Wergea naar Grou. Tot slot vaart de vloot via Sneek naar houtzaagmolen ‘de Rat’ in IJlst.De Blazer TX33 uit Makkum is in 2018 100 jaar oud en fungeert als vlaggenschip van Hout-Vaert 2018. Hout-vaert is een Iepen Mienskip-project in het kader van Leeuwarden-Fryslân culturele hoofdstad van Europa 2018.

Waarom?

Met deze tocht vragen we aandacht voor de maritieme geschiedenis van Fryslân en specifiek voor het Zweedse en Noorse hout. Met hout uit die landen werden voorheen de meeste Friese boerderijen en onder meer kerkengebouwd. De bijzondere tocht brengt de reis van hout in beeld, van zaadje en boomstam tot product en betekenis. Het maakt daarmee de verbinding vanuit de rijke historie van de houtvaart naar de toekomstige mogelijkheden van hout, van kunst en houtmeubels tot (tiny) houses en bruggen. Hout is duurzaam materiaal voor de nieuwe, circulaire economie.

Lees meer...

Copyright 2013 www.burdaard.nl - Ontwerp en realisatie door VISUAFIX