Webcam
Indien U voor de eerste keer deze webcam bezoekt kan U gevraagd worden een active-x bestand te downloaden. Uw firewall kan het downloaden verhinderen. Boven in de webbrowser zal dan een balkje verschijnen waarop U kunt klikken; via het uitklap-menu kunt U toestemming geven om het bestand te downloaden. Het bestand levert geen gevaar op voor uw computer.
Helaas kunnen wij nog geen gebruik maken van een breedband-verbinding. Het camera beeld kan dus even op zich laten wachten en zal, indien meerdere bezoekers tegelijk inloggen, op "wit" gaan.

  • De webcam is elke dag online van 08.00 tot 20.00 uur.
  • Buiten deze tijden ziet u een foto
  • De webcam maakt zo vaak als de verbinding het toelaat een plaatje.
  • Het doel van de webcam, gericht op de Dockumer EE, is om gebruikers een beeld te verschaffen van de sfeer in Burdaard.
  • De camera is zodanig ingesteld dat geen individuele personen herkenbaar of herleidbaar zijn.
  • Met de camera kan niet worden ingezoomd.
  • De opname wordt niet digitaal opgeslagen en kan derhalve achteraf niet gebruikt worden voor andere doeleinden dan als momentopname een sfeerbeeld te verschaffen.
  • De camerabeelden zijn derhalve geen persoonsregistratie in de zin van de "Wet Bescherming Persoonsgegevens"(WBP), zoals vermeld in de "richtlijn Cameratoezicht", opgesteld door het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) en het Europees "Verdrag tot bescherming van personen met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens".
Share
Copyright www.burdaard.nl