Uitvaartvereniging “De Laatste Eer”

DOCUMENTEN:
Agenda Jaarvergadering (23-03-2018)


Het bestuur bestaat uit de volgende personen:

Voorzitter  : S.v.d.Velde Eewal 51 9112 HB Burdaard, tel 0519-332654
Secretaris : T. Folkertsma-Dijkstra Steenendamsterweg 3a 9112HR Burdaard, tel 0519-332630
Penningm.: L.de Hoop Steenendamsterweg 4 9112HS Burdaard, tel 0519-332554/0642844320
Lid            : S.Akkerman Wânswerterdyk 11 9111HD Burdaard, tel. 0519-332694
Lid            : B.Allema-Spijksma.Wytsmastraat 14 9112 HN  Burdaard, tel 0519-332718

Bode : Uitvaartzorg Zeilinga de Veiling 14 9101ZN Dokkum tel. 0519-297280


Uitvaartvereniging “De Laatste Eer”
Burdaard / Wânswert     
p/a dhr. L. de Hoop
Steenendamsterweg 4
9112 HS  Burdaard

Tel.nr. 0519-332554
06-42844320
e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Rabobank  NL11RABO 0367200341


Geachte lezer,

D.m.v. deze brief willen wij u laten weten, wie we zijn en wat we doen.

Onze vereniging is er één zonder winstoogmerk. De vereniging heeft de afgelopen jaren, sinds ons bestaan, een bepaald geldbedrag gespaard. De rentes hiervan waren altijd een bron van inkomsten. Deze worden aangewend om de kosten van de uitvaart zo laag mogelijk te houden. Om dit doel te realiseren zijn er scherpe afspraken gemaakt met leveranciers van uitvaartbenodigdheden, (kisten – bloemen - drukwerk etc.).

Met gekwalificeerde uitvaartleiders en een aula in ons dorp waar leden tegen kostprijs gebruik van kunnen maken. Deze voordelen gelden alleen voor leden.
Het voordeel loopt al gauw op tot ± € 500,00  U ziet het loont de moeite wel om lid te worden Onze leden hebben recht op een ledenkorting bij de uitvaart. Deze bedraagt nu € 700,00.

De contributie bedraagt nu € 14,00 per lid. Kinderen tot 18 jaar zijn gratis lid via de ouders. U kunt op drie manieren lid worden: vanaf 18 jaar, indien ouder door entree te betalen of percentage lid te worden d.w.z. afhankelijk van leeftijd zoveel % van de ledenkorting bij overlijden te ontvangen. Indien u lid bent bij een vereniging, kan u zich ook over laten  schrijven naar onze vereniging. Misschien hebt u een uitvaartverzekering, die een geldbedrag uitkeert, dan is het zeer waarschijnlijk toch voordeliger om lid te worden.

Wat regelt de vereniging na een sterfgeval?

.  U neemt contact op met de bode:
Uitvaartzorg Zeilinga  De Veiling 14  9101ZN Dokkum
Tel. 0519-297280


.  De bode verzorgt de aflegging.

.  Zij verzorgt de kist, rouwadvertentie, rouwkaarten, liturgie voor de uitvaart etc.

.  Kortom de bode regelt samen met de vereniging de gehele uitvaart/crematie.


Natuurlijk kunt u als familie uw wensen, of van de overledene, verwezenlijkt zien.
Praat hier gerust met de bode over.

Mocht u besluiten om lid te worden, dan kunt u per telefoon – e-mail – briefje brievenbus
reageren – zie bovenstaand adres. Wij nemen dan z.s.m. contact met u op.

Het bestuur: uitvaartvereniging “De Laatste Eer” Burdaard / Wânswert

            Helpt u ons, dan helpen wij u.


0519-332630
Share
Copyright 2013 www.burdaard.nl - Ontwerp en realisatie door VISUAFIX