MFC Burdaard

http://www.lont.nl/previews/2011/12/21/media_263_94279_media_263_94279_w600.jpg
De stichting heeft ten doel:

Het stichten, instandhouden en exploiteren van een multifunctioneel centrum te Burdaard en voorts al hetgeen dat met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door:

a. de exploitatie van een multifunctioneel gebouw en een kantine.
b. het verwerven van gelden door middel van bijdragen van particulieren, ondernemers en de overheid.
c. alle andere wettige middelen, welke aan het doel van de stichting bevordelijk kunnen zijn.

Het bestuur:

Inge van Berkel (Contracten / administratie )
Theo Meindersma (Financiën / energie )
Hennie Sikma (Contacten / organisatiestructuurd)Share
Copyright www.burdaard.nl