Jaarvergadering dorpsbelang

Categorie
Activiteiten
Datum
vrijdag 15 maart 2019 20:00
Locatie
MFC Burdaard
Agenda:
1. Opening en mededelingen
2. Spreektijd diverse verenigingen, stichtingen en besturen
3. Bestuur MFC Het Spectrum
- Wat heeft de aandacht van het bestuur?
- Welke resultaten hebben ze al bereikt?
- Wat willen ze in 2019 realiseren?
4. Notulen jaarvergadering Dorpsbelang 2018
5. Jaarverslag Dorpsbelang 2018
6. Financieel jaarverslag 2018 en benoeming nieuwe kascommissie
7. Pauze
8. Presentatie DOM 2.0
- Wat is een Dorps Ontwikkeling Maatschappij?
- Wat kunnen we er mee bereiken?
- Wie werken er allemaal aan mee?
9. Benoeming/verkiezing bestuursleden
- Aftredend: Theo Meindersma en Nynke Iedema
- Nieuwe bestuursleden: Wim van Blotenburg en Sjoukje Hiemstra
10. Skieppekoptrofee
11. Rondvraag
12. Sluiting
 
 

Alle datums

  • vrijdag 15 maart 2019 20:00
 
Copyright www.burdaard.nl