Uitnodiging Jaarvergadering Dorpsbelang

Categorie
Activiteiten
Datum
vrijdag 13 maart 2020 20:00
Locatie
Het Spectrum Burdaard
Agenda:

 1. Opening en mededelingen
 2. Spreektijd diverse verenigingen, stichtingen en besturen
 3. Notulen jaarvergadering Dorpsbelang 2019
 4. Jaarverslag Dorpsbelang 2019
 5. Financieel jaarverslag 2019 en benoeming nieuwe kascommissie
 6. Ontwikkelingen DorpsOntwikkelingsMaatschappij (DOM) 2.0
 7. Benoeming/verkiezing bestuursleden (Aftredend: Harry van der Veen en Wilma Bron)
 8. Pauze
 9. Vakantiepark Burdaard
 10. Mienskips Energieplan Burdaard (FMF)
 11. 75 jaar bevrijding/herdenking in Burdaard
 12. Skieppekoptrofee
 13. Rondvraag
 14. Sluiting
 
 

Alle datums

 • vrijdag 13 maart 2020 20:00
 
Copyright www.burdaard.nl