Jaarvergadering Dorpsbelang 2018

Categorie
Activiteiten
Datum
vrijdag 16 maart 2018 20:00
Vrijdag 16 maart 2018 om 20.00 uur in MFC ‘Het Spectrum’

Agenda:
 • 1. Opening en mededelingen
 • 2. Burdaard Jislum e.o. Duurzaam, Sicco Boorsma
 • 3. Spreektijd diverse verenigingen, stichtingen en besturen
 • 4. Notulen jaarvergadering Dorpsbelang 2017
 • 5. Jaarverslag Dorpsbelang 2017
 • 6. Financieel jaarverslag 2017 en benoeming nieuwe kascommissie
 • 7. Benoeming/verkiezing bestuursleden - Aftredend: Hiltsje Boersma en Ronald Noppers - Nieuwe bestuursleden: Sjoukje Poortinga en Wim Woudstra
 • 8. Skieppekoptrofee
 • 9. Rondvraag
 • 10.Sluiting


De verslagen van een aantal verenigingen, stichtingen en commissies worden begin maart op de website (www.burdaard.nl) gepubliceerd.
 
 

Alle datums

 • vrijdag 16 maart 2018 20:00
 
Copyright 2013 www.burdaard.nl - Ontwerp en realisatie door VISUAFIX